Напишите нам

abc@gmail.com8(067)1235544
abc@gmail.com
8(067)1235544

Персональные данные

Политика

ТОВ ІЮК АСКОЛЬД, ЄДРПОУ 39716796, місцезнаходження вул.Винниченка, буд.26-207, м.Луцьк, Волинська область, 43000, Україна (далі - АСКОЛЬД або КОМПАНІЯ) в особі директора Олейник І.В., що діє на підставі статуту, керуючись ст.633 ЦК України, пропонує необмеженому колу осіб (далі Ви або Користувач), укласти цей договір про надання послуг (надалі - Договір, або Умови) на підставі наступних положень

Повним і беззастережним акцептом (прийняттям) Договору є здійснення Вами будь-якої або всіх дій, зазначених в розділі 2 цих Умов. З моменту прийняття (акцептування) Вами цих Умов, даний Договір вважається укладеним без його підписання у кожному окремому випадку

1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

1.1. Використання продуктів (документів, інформації), що належать АСКОЛЬД (далі по тексту - Послуги, за винятком послуг, що надаються АСКОЛЬД в рамках окремої письмової угоди), регулюється Умовами цієї угоди між Вами і Компанією

1.2. Якщо з АСКОЛЬД не укладено іншої угоди, відмінної від цієї, то Ваша угода з Компанією завжди буде включати в себе щонайменше ті умови використання, які викладені в цьому документі

2. ПРИЙНЯТТЯ УМОВ

2.1. Щоб отримати можливість користування Послугами, необхідно прийняти ці Умови. Забороняється користуватися Послугами, не прийнявши Умов

2.2. Прийняти Умови можна наступними способами:

 (А) фактичним використанням Послуг; або

 (Б) здійснення Користувачем платежу за Послуги.

У визначених випадках Ви погоджуєтеся з тим, що АСКОЛЬД буде розглядати Ваші дії як прийняття Умов

3. НАДАННЯ ПОСЛУГ КОМПАНІЄЮ

3.1. Структура, обсяг та характер Послуг, що надаються АСКОЛЬД, можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення. АСКОЛЬД має право припинити (остаточно або тимчасово) надання Послуг Вам зокрема, або користувачам взагалі на власний розсуд без попереднього повідомлення. Ви можете відмовитися від користування Послугами в будь-який час

4. КОРИСТУВАНЯ ПОСЛУГАМИ

4.1. Ви погоджуєтесь користуватися Послугами виключно в рамках (а) цих Умов та (б) діючого законодавства України, а також загальноприйнятих норм і правил

4.2. Ви погоджуєтеся з тим, що не будете брати участь у діяльності, що заважає роботі або порушує функціонування сайтів АСКОЛЬД, просування Послуг або пов'язаних з ними мереж чи сервісів

4.3. Ви зобов'язуєтеся не продавати, не обмінювати і не перепродавати Послуги в будь-яких цілях, якщо право на це не було надано Вам АСКОЛЬД в окремій угоді

4.4. Ви приймаєте на себе повну відповідальність (а АСКОЛЬД не несе відповідальність ні перед Вами, ні перед третіми особами) за будь-які порушення Ваших зобов'язань перед третіми особами, а також за всі наслідки цих порушень (включаючи збиток, понесений АСКОЛЬД) внаслідок використання Послуг

5. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ І ЗАХИСТ ОСОБИСТОЇ ІНФОРМАЦІЇ

5.1. Інформація про застосовані АСКОЛЬД способи захисту даних та принципи їх обробки міститься в політиці конфіденційності КОМПАНІЇ на сторінці: _______________ Ви дозволяєте використовувати свої дані у відповідності з із цією політикою

6. ЗМІСТ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ПРИ НАДАННІ ПОСЛУГ

6.1. Інформація на сайті ___________ є шаблонною без адаптації під індивідуальну специфіку, отже представлена без гарантій будь-якого роду, в тому числі без гарантій її придатності до застосування в конкретній ситуації Користувача. Хоча надана інформація вважається точною, вона може містити помилки та неточності. АСКОЛЬД не несе відповідальності перед будь-ким за збитки, пов'язані з використанням Послуг. 

7. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

7.1. Позначення "АСКОЛЬД" є зареєстрованим знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Вами без дозволу володільця.

7.2. Якщо не було іншої письмової домовленості з АСКОЛЬД, ці Умови не дають ніякого права на використання будь-яких товарних знаків, логотипів, імен доменів та інших об'єктів, що використовуються АСКОЛЬД.

8. ПРИПИНЕННЯ ПРАВОВІДНОСИН З КОМПАНІЄЮ

8.1. Ці Умови будуть діяти до тих пір, поки не будуть розірвані Вами або Компанією, як описано нижче.

8.2. АСКОЛЬД може в будь-який час анулювати укладену з Вами цю юридичну угоду, якщо:

(А) Ви порушили будь-яке положення Умов (або вчинили дії, які явно свідчать про Ваше небажання чи нездатність дотримуватися цих Умов), або

(Б) АСКОЛЬД зобов'язана зробити це за вимогами законодавства (наприклад, якщо надання Вам Послуг є незаконним або перестає бути законним), або

(Д) надання Вам Послуг стає нерентабельним з точки зору АСКОЛЬД.

8.3. припинення дії цих Умов не матиме впливу на будь-які юридичні права, зобов'язання і відповідальність, які діяли для Вас і для АСКОЛЬД (або були отримані протягом строку дії Умов) і для яких в даних Умовах передбачений необмежений термін дії.

9. ОБМЕЖЕННЯ ДІЙ ГАРАНТІЙ

9.1. Ви чітко усвідомлюєте і беззастережно погоджується з тим, що Ви використовуєте Послуги на власний ризик і що Послуги надаються Вам «як є» і «як доступно».

9.2. Зокрема, АСКОЛЬД не заявляє і не гарантує Вам, що:

(А) Послуги відповідатимуть Вашим умовам (потребам)

(Б) Послуги надаватимуться безупинно, вчасно, безпечно і без помилок,

(В) Будь-яка інформація, отримана Вами в результаті використання Послуг, буде точною і надійною,

9.3. Завантаження будь-яких матеріалів та їх отримання іншим способом за допомогою супутних сервісів, служб та/або сайту АСКОЛЬД виконується на Ваш власний розсуд та на власний ризик, вся відповідальність за будь-яку шкоду, заподіяну Вашій обчислювальній системі, лінії комунікації або іншому обладнанню, майну, тощо, а також за втрату даних або їх зміну внаслідок завантаження таких матеріалів, проникнення комп'ютерних вірусів покладається на Вас.

9.4. Поради або інформація в усній або письмовій формі, отримані Вами за допомогою Послуг Компанії, не надають жодних гарантій, не виражених явно в даних Умовах.

9.5. АСКОЛЬД відкрито відмовляється від явних і неявних гарантій і умов, включаючи, крім іншого, неявні гарантії і умови, придатності Послуг для Ваших цілей. Використання Послуг не виключає необхідності звернутися до професійних адвокатів для отримання Вами правничої допомоги.

10. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

10.1. Відповідно до загальних положень, описаних вище в пункті 9.1, Ви чітко усвідомлюєте і беззастережно погоджуєтеся з тим, що АСКОЛЬД, не несе перед Вами відповідальності за:

(А) Будь-які прямі, непрямі, випадкові збитки, понесені Вами, незалежно від способу та обставин заподіяного збитку. До таких збитків відносяться, зокрема, упущена вигода (як пряма, так і непряма), шкода престижу та діловій репутації, втрати даних, витрати на придбання замінюваних товарів або послуг та інші види нематеріального збитку;

(Б) Будь-які завдані Вам збитки, у тому числі збитки в результаті:

(I) Вашого сподівання на повноту, точність або достовірність будь-якої інформації або ж в результаті співпраці або угоди між Вами і будь-якою особою;

(II) Будь-яких змін, внесених АСКОЛЬД у Послуги, а також можливість тимчасового або постійного припинення Послуг (або будь-яких функцій, що надаються в рамках даних Послуг);

(III) Видалення, пошкодження або незбереження будь-якого вмісту та інших даних, оброблюваних або переданих в процесі використання Послуг;

(IV) Ненадання Вами точної інформації про аккаунт у КОМПАНІЮ;

(V) Порушення конфіденційності Вашого пароля та інших даних аккаунта з Вашої вини;

(VI) Зміст порад або правової допомоги наданої Вам адвокатом, послугами якого Ви скористалися за допомогою сервісу «КОНСУЛЬТАЦІЇ».

10.2. Обмеження відповідальності АСКОЛЬД перед Вами, описані вище в пункті 10.1, діють незалежно від того, чи відомо АСКОЛЬД про можливість таких збитків.

11. ІНШИЙ ЗМІСТ

11.1. Послуги можуть включати в себе гіперпосилання на інші веб-сайти, зміст або ресурси. АСКОЛЬД може не мати можливості контролювати сайти або ресурси, надані іншими компаніями або особами та не несе відповідальності за їх доступність, а також не бере на себе будь-яку відповідальність щодо змісту, реклами, продуктів або інших матеріалів, розміщених на цих сайтах і ресурсах або доступних з їх допомогою.

11.2. АСКОЛЬД не несе відповідальності за збитки і втрати, понесені Вами в результаті здійснення доступу до цих зовнішніх сайтів і ресурсів або виникли в результаті Вашої оцінки точності, повноти або достовірності рекламної інформації, продуктів та інших матеріалів, розміщених на цих сайтах і ресурсах або доступних з їх допомогою.

12. ЗМІНА УМОВ

12.1. У разі внесенні змін до цих Умов АСКОЛЬД створює нову версію Умов і розміщує їх на сторінці ________________. Використання Послуг після зміни Умов розглядається АСКОЛЬД як їх приняття.

13. ЗАГАЛЬНІ ПРАВОВІ УМОВИ

13.1. Умови складають повну юридичну угоду між Вами і АСКОЛЬД, регулюють отримання Вами Послуг (за винятком послуг, які АСКОЛЬД надає на підставі окремої угоди, якщо такі є) і повністю замінюють собою всі попередні угоди між Вами і АСКОЛЬД щодо Послуг.

13.2. Ви погоджуєтеся з тим, що АСКОЛЬД може відправляти Вам повідомлення, в тому числі інформацію про зміну цих Умов, за допомогою електронної пошти або оповіщень в рамках Послуг.

13.3. Якщо буде визнано недійсність будь-якого положення цих Умов, то відповідне буде виключене із збереженням дії всіх інших.

13.4. Умови, а також взаємини між Вами і АСКОЛЬД в рамках цих Умов регулюються законодавством України.

13.4. Умови, а також взаємини між Вами 

********

ТОВ ІЮК АСКОЛЬД, ЄДРПОУ 39716796, місцезнаходження вул.Винниченка, буд.26-207, м.Луцьк, Волинська область, 43000, Україна (далі - АСКОЛЬД або КОМПАНІЯ) в особі директора Олейник І.В., що діє на підставі статуту, керуючись ст.633 ЦК України, пропонує необмеженому колу осіб (далі Ви або Користувач), укласти цей договір про надання послуг (надалі - Договір, або Умови) на підставі наступних положень

Повним і беззастережним акцептом (прийняттям) Договору є здійснення Вами будь-якої або всіх дій, зазначених в розділі 2 цих Умов. З моменту прийняття (акцептування) Вами цих Умов, даний Договір вважається укладеним без його підписання у кожному окремому випадку

1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

1.1. Використання продуктів (документів, інформації), що належать АСКОЛЬД (далі по тексту - Послуги, за винятком послуг, що надаються АСКОЛЬД в рамках окремої письмової угоди), регулюється Умовами цієї угоди між Вами і Компанією

1.2. Якщо з АСКОЛЬД не укладено іншої угоди, відмінної від цієї, то Ваша угода з Компанією завжди буде включати в себе щонайменше ті умови використання, які викладені в цьому документі

2. ПРИЙНЯТТЯ УМОВ

2.1. Щоб отримати можливість користування Послугами, необхідно прийняти ці Умови. Забороняється користуватися Послугами, не прийнявши Умов

2.2. Прийняти Умови можна наступними способами:

 (А) фактичним використанням Послуг; або

 (Б) здійснення Користувачем платежу за Послуги.

У визначених випадках Ви погоджуєтеся з тим, що АСКОЛЬД буде розглядати Ваші дії як прийняття Умов

3. НАДАННЯ ПОСЛУГ КОМПАНІЄЮ

3.1. Структура, обсяг та характер Послуг, що надаються АСКОЛЬД, можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення. АСКОЛЬД має право припинити (остаточно або тимчасово) надання Послуг Вам зокрема, або користувачам взагалі на власний розсуд без попереднього повідомлення. Ви можете відмовитися від користування Послугами в будь-який час

4. КОРИСТУВАНЯ ПОСЛУГАМИ

4.1. Ви погоджуєтесь користуватися Послугами виключно в рамках (а) цих Умов та (б) діючого законодавства України, а також загальноприйнятих норм і правил

4.2. Ви погоджуєтеся з тим, що не будете брати участь у діяльності, що заважає роботі або порушує функціонування сайтів АСКОЛЬД, просування Послуг або пов'язаних з ними мереж чи сервісів

4.3. Ви зобов'язуєтеся не продавати, не обмінювати і не перепродавати Послуги в будь-яких цілях, якщо право на це не було надано Вам АСКОЛЬД в окремій угоді

4.4. Ви приймаєте на себе повну відповідальність (а АСКОЛЬД не несе відповідальність ні перед Вами, ні перед третіми особами) за будь-які порушення Ваших зобов'язань перед третіми особами, а також за всі наслідки цих порушень (включаючи збиток, понесений АСКОЛЬД) внаслідок використання Послуг

5. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ І ЗАХИСТ ОСОБИСТОЇ ІНФОРМАЦІЇ

5.1. Інформація про застосовані АСКОЛЬД способи захисту даних та принципи їх обробки міститься в політиці конфіденційності КОМПАНІЇ на сторінці: _______________ Ви дозволяєте використовувати свої дані у відповідності з із цією політикою

6. ЗМІСТ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ПРИ НАДАННІ ПОСЛУГ

6.1. Інформація на сайті ___________ є шаблонною без адаптації під індивідуальну специфіку, отже представлена без гарантій будь-якого роду, в тому числі без гарантій її придатності до застосування в конкретній ситуації Користувача. Хоча надана інформація вважається точною, вона може містити помилки та неточності. АСКОЛЬД не несе відповідальності перед будь-ким за збитки, пов'язані з використанням Послуг. 

7. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

7.1. Позначення "АСКОЛЬД" є зареєстрованим знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Вами без дозволу володільця.

7.2. Якщо не було іншої письмової домовленості з АСКОЛЬД, ці Умови не дають ніякого права на використання будь-яких товарних знаків, логотипів, імен доменів та інших об'єктів, що використовуються АСКОЛЬД.

8. ПРИПИНЕННЯ ПРАВОВІДНОСИН З КОМПАНІЄЮ

8.1. Ці Умови будуть діяти до тих пір, поки не будуть розірвані Вами або Компанією, як описано нижче.

8.2. АСКОЛЬД може в будь-який час анулювати укладену з Вами цю юридичну угоду, якщо:

(А) Ви порушили будь-яке положення Умов (або вчинили дії, які явно свідчать про Ваше небажання чи нездатність дотримуватися цих Умов), або

(Б) АСКОЛЬД зобов'язана зробити це за вимогами законодавства (наприклад, якщо надання Вам Послуг є незаконним або перестає бути законним), або

(Д) надання Вам Послуг стає нерентабельним з точки зору АСКОЛЬД.

8.3. припинення дії цих Умов не матиме впливу на будь-які юридичні права, зобов'язання і відповідальність, які діяли для Вас і для АСКОЛЬД (або були отримані протягом строку дії Умов) і для яких в даних Умовах передбачений необмежений термін дії.

9. ОБМЕЖЕННЯ ДІЙ ГАРАНТІЙ

9.1. Ви чітко усвідомлюєте і беззастережно погоджується з тим, що Ви використовуєте Послуги на власний ризик і що Послуги надаються Вам «як є» і «як доступно».

9.2. Зокрема, АСКОЛЬД не заявляє і не гарантує Вам, що:

(А) Послуги відповідатимуть Вашим умовам (потребам)

(Б) Послуги надаватимуться безупинно, вчасно, безпечно і без помилок,

(В) Будь-яка інформація, отримана Вами в результаті використання Послуг, буде точною і надійною,

9.3. Завантаження будь-яких матеріалів та їх отримання іншим способом за допомогою супутних сервісів, служб та/або сайту АСКОЛЬД виконується на Ваш власний розсуд та на власний ризик, вся відповідальність за будь-яку шкоду, заподіяну Вашій обчислювальній системі, лінії комунікації або іншому обладнанню, майну, тощо, а також за втрату даних або їх зміну внаслідок завантаження таких матеріалів, проникнення комп'ютерних вірусів покладається на Вас.

9.4. Поради або інформація в усній або письмовій формі, отримані Вами за допомогою Послуг Компанії, не надають жодних гарантій, не виражених явно в даних Умовах.

9.5. АСКОЛЬД відкрито відмовляється від явних і неявних гарантій і умов, включаючи, крім іншого, неявні гарантії і умови, придатності Послуг для Ваших цілей. Використання Послуг не виключає необхідності звернутися до професійних адвокатів для отримання Вами правничої допомоги.

10. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

10.1. Відповідно до загальних положень, описаних вище в пункті 9.1, Ви чітко усвідомлюєте і беззастережно погоджуєтеся з тим, що АСКОЛЬД, не несе перед Вами відповідальності за:

(А) Будь-які прямі, непрямі, випадкові збитки, понесені Вами, незалежно від способу та обставин заподіяного збитку. До таких збитків відносяться, зокрема, упущена вигода (як пряма, так і непряма), шкода престижу та діловій репутації, втрати даних, витрати на придбання замінюваних товарів або послуг та інші види нематеріального збитку;

(Б) Будь-які завдані Вам збитки, у тому числі збитки в результаті:

(I) Вашого сподівання на повноту, точність або достовірність будь-якої інформації або ж в результаті співпраці або угоди між Вами і будь-якою особою;

(II) Будь-яких змін, внесених АСКОЛЬД у Послуги, а також можливість тимчасового або постійного припинення Послуг (або будь-яких функцій, що надаються в рамках даних Послуг);

(III) Видалення, пошкодження або незбереження будь-якого вмісту та інших даних, оброблюваних або переданих в процесі використання Послуг;

(IV) Ненадання Вами точної інформації про аккаунт у КОМПАНІЮ;

(V) Порушення конфіденційності Вашого пароля та інших даних аккаунта з Вашої вини;

(VI) Зміст порад або правової допомоги наданої Вам адвокатом, послугами якого Ви скористалися за допомогою сервісу «КОНСУЛЬТАЦІЇ».

10.2. Обмеження відповідальності АСКОЛЬД перед Вами, описані вище в пункті 10.1, діють незалежно від того, чи відомо АСКОЛЬД про можливість таких збитків.

11. ІНШИЙ ЗМІСТ

11.1. Послуги можуть включати в себе гіперпосилання на інші веб-сайти, зміст або ресурси. АСКОЛЬД може не мати можливості контролювати сайти або ресурси, надані іншими компаніями або особами та не несе відповідальності за їх доступність, а також не бере на себе будь-яку відповідальність щодо змісту, реклами, продуктів або інших матеріалів, розміщених на цих сайтах і ресурсах або доступних з їх допомогою.

11.2. АСКОЛЬД не несе відповідальності за збитки і втрати, понесені Вами в результаті здійснення доступу до цих зовнішніх сайтів і ресурсів або виникли в результаті Вашої оцінки точності, повноти або достовірності рекламної інформації, продуктів та інших матеріалів, розміщених на цих сайтах і ресурсах або доступних з їх допомогою.

12. ЗМІНА УМОВ

12.1. У разі внесенні змін до цих Умов АСКОЛЬД створює нову версію Умов і розміщує їх на сторінці ________________. Використання Послуг після зміни Умов розглядається АСКОЛЬД як їх приняття.

13. ЗАГАЛЬНІ ПРАВОВІ УМОВИ

13.1. Умови складають повну юридичну угоду між Вами і АСКОЛЬД, регулюють отримання Вами Послуг (за винятком послуг, які АСКОЛЬД надає на підставі окремої угоди, якщо такі є) і повністю замінюють собою всі попередні угоди між Вами і АСКОЛЬД щодо Послуг.

13.2. Ви погоджуєтеся з тим, що АСКОЛЬД може відправляти Вам повідомлення, в тому числі інформацію про зміну цих Умов, за допомогою електронної пошти або оповіщень в рамках Послуг.

13.3. Якщо буде визнано недійсність будь-якого положення цих Умов, то відповідне буде виключене із збереженням дії всіх інших.

13.4. Умови, а також взаємини між Вами і АСКОЛЬД в рамках цих Умов регулюються законодавством України.

13.4. Умови, а також взаємини між Вами